Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възстанови на длъжност „съдия“ двама временно отстранени магистрати

22 ноември 2016 година

Съдийската колегия с 9 гласа „за“ и 4 гласа „против“ възстанови на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София Веселин Пенгезов.

Съдийската колегия със 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“ възстанови на длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево Люба Петрова. Решенията на колегията са във връзка с отпадане на основанието за временното отстраняване от длъжност  – чл. 230 ал. 2 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд