Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия препоръча на председателя на Софийски районен съд извършване на функционален анализ на администрацията на СРС и отправи искане до министъра на правосъдието в оставка, за предоставяне на информация относно предприетите мерки

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди писмо от Министерство на правосъдието относно предложение на председателя на Софийския районен съд за съобразяване на възнагражденията на съдебните служители с натовареността им.

Представени бяха предприетите действия от страна на Комисия "Съдебна администрация" и ВСС за решаване на проблема с натовареността на съдебната администрация в Софийски районен съд и подобряване административния капацитет на съда. Посочено бе, че текучеството на съдебни служители е свързано и с прилагане на съответни организационни мерки.

Съдийската колегия препоръча на председателя на Софийски районен съд извършване на функционален анализ на администрацията на СРС и отправи искане до министъра на правосъдието в оставка, за предоставяне на информация относно предприетите мерки за финансово обезпечаване на бюджета на ВСС за увеличаване на възнагражденията на съдебните служители в СРС, съобразно натовареността им.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд