Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи участниците в срещата с представителите на Европейската комисия на 30.11.2016 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри представената информация за напредъка на България по МСО, от компетентността на ВСС, за периода 10 септември 2016 г. – 15 ноември 2016 г., която ще бъде изпратена на Министерство на правосъдието.

Пленумът на ВСС определи в срещата с представителите на Европейската комисия на 30.11.2016 г. да участват представляващият ВСС, председателите на комисиите по атестирането и конкурсите, председателите на етичните комисии, комисиите по дисциплинарна дейност и координаторите по натовареността към двете колегии, както и всеки член на ВСС, който желае да присъства.

В рамките на експертната мисия, която ще се проведе в периода 30 ноември – 2 декември е предвидена една среща с представители на ВСС, по време на която ще бъдат обсъдени развитието на магистратурата през последните 10 години и актуалното състояние и предизвикателства пред Съдебната реформа.

Членовете на ВСС ще представят пред европейските експерти напредъка по препоръките от доклада на Европейската комисия по МСО в областите: „Независимост, отчетност и етика на съдебната власт”, „Стандарти в съдебната система” и „Борба с организираната престъпност”, както и изпълнението на заложените мерки от компетентността на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд