Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Срещи два пъти годишно ще се провеждат между Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС и Инспектората към ВСС

Членовете на Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС към Съдийската колегия на ВСС проведе среща с инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

В срещата участваха  Галя Георгиева – председател на Комисията, и членовете на Комисията Мария Кузманова, Светла Петкова, Юлия Ковачева, а от страна на ИВСС - главният инспектор Теодора Точкова и инспекторите.

               Обсъдени бяха формите на взаимодействие между двете институции в областта на дисциплинарната практика след промените в Закона за съдебната власт. При нарушения, установени при осъществяване на дейностите по чл.54, ал. 1, т.1-3 от ЗСВ, ИВСС сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и съответната колегия на Висшия съдебен съвет - чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. В неговите правомощия е и да прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт -  чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗСВ. Дискутирани бяха стандартите, съобразно които се прави предложение до административния ръководител или до съответната колегия на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание или дисциплиниращата мярка по чл. 327 от ЗСВ.

               Постигнато бе споразумение за регулярно провеждане на срещи между двете институции на всеки шест месеца.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд