Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи произнасянето по дисциплинарно дело №25/2015 г. срещу Мариян Стефанов Марков, съдия в Софийски градски съд

29 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по дисциплинарно дело №25/2015 г. срещу Мариян Стефанов Марков - съдия в Софийски градски съд, поради представяне на болничен лист и възложи на Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС да извърши проверка на представените документи за временна нетрудоспособност.

Поради представен болничен лист Съдийската колегия отложи разглеждането на дисциплинарното дело включено в дневния ред на заседанието проведено на 22.11.2016 г. 

Дисциплинарно производство № 27/2015 г. е образувано с решение на ВСС по протокол № 45/13.08.2015 г., на основание чл. 316, ал.2 от ЗСВ, по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд. Впоследствие към това производство са присъединени още две, които са образувани с решения на ВСС и на Съдийската колегия на ВСС, съответно на 07.04.2016 г. и 21.06.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд