Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри чрез жребий състава на конкурсните комисии в конкурсите за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия

29 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименните списъци на магистрати от апелативните съдилища за избор на членове на конкурсни комисии, по обявени от нея с протокол №12/12.07.2016 г., конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия.

На основание чл. 189, ал. 8 от ЗСВ (във вр. с параграф 210 от ПЗРЗИД на ЗСВ), Съдийската колегия определи поименният състав на конкурсните комисии по обявените конкурси, както следва:

 • Конкурсна комисия – окръжен съд – гражданска колегия:

Петима редовни членове - съдии в апелативен съд – гражданска колегия 1. Алексей Иванов – Апелативен съд – София

2. Стела Дандарова – Апелативен съд – Пловдив

3. Златина Иванова – Апелативен съд – Бургас

4. Дочка Върбева – Апелативен съд – Пловдив

5. Станислав Георгиев – Апелативен съд Пловдив и

двама резервни членове - съдии в апелативен съд – гражданска колегия&

 1. Цветко Лазаров – Апелативен съд  - София
 2. Красимир Машев – Апелативен съд – София

Конкурсна комисия – окръжен съд – търговска колегия

Петима редовни членове - съдии в апелативен съд – търговска колегия:

1. Иван Иванов – Апелативен съд – София

2. Илиана Балтова – Апелативен съд - Бургас

3. Георги Чамбов – Апелативен съд – Пловдив

4. Георги Георгиев – Апелативен съд – Варна

5. Цветана Михова – Апелативен съд - Пловдив и

двама резервни членове - съдии в апелативен съд – търговска колегия:

 1. Севделин Божиков – Апелативен съд – Пловдив
 2. Нели Събева – Апелативен съд – Бургас.

Конкурсна комисия – окръжен съд – наказателна колегия

Петима редовни членове - съдии в апелативен съд – наказателна колегия:

 1. Велина Антонова – Апелативен съд – Пловдив
 2. Цаньо Ангелов – Военно-апелативен съд - София
 3. Красен Георгиев – Апелативен съд – Велико Търново
 4. Красимира Медарова – Апелативен съд – София
 5. Иво Вапцаров – Апелативен съд – София и двама резервни членове - съдии в апелативен съд – наказателна колегия
 6. Йорданка Неделчева – Апелативен съд – Велико Търново
 7. Галина Канакиева – Апелативен съд – Бургас.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд