Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС утвърди състава на Работната група за изготвяне на Наредба по чл. 209б от ЗСВ

29 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи за участие в Работната група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия, посочени в решение на Комисията по протокол №3/10.10.2016 г., както следва:

Любка Гелкова, Ценка Георгиева, Весислава Иванова, Бонка Дечева, Стела Дандарова, Деспина Георгиева, Бонка Янкова и Камен Иванов.

Съгласно чл. 209б Пленумът на ВСС по предложение на съответната колегия приема Наредба за показателите и методиката за атестиране  и критериите за отчитане степента на натовареност на съдии, прокурори и следователи и на административните ръководители и техните заместници, както и за реда за провеждане на атестирането.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд