Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви подбор на национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) , с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 9 декември 2016 г.

29 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проекта на обява за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) , с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 9 декември 2016 г. Обявата ще бъде публикувана на Интернет страницата на ВСС, раздел „Съобщения”.

Съгласно решение на ВСС по Протокол № 21/30.05.2013 г., български магистрати могат да кандидатстват за вакантни позиции като командировани национални експерти в генерална дирекция „Правосъдие и потребители” (JUST), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Правна служба (SJ) на Европейската комисия.

Съдийската колегия на ВСС ще извърши преценка за допустимост на кандидатите – съдии, които следва да отговарят на изискванията одобрени с решения на ВСС по протоколи №43/02.10.2014 г. и №10/25.02.3026 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд