Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди предложението на председателя на Апелативен съд София за обявяване на конкурс за 11 свободни щатни бройки за „съдии”

29 ноември 2016 година

Съдийската колегия на ВСС след като се запозна с писмото от председателя на Апелативен съд – София, с което се предлага обвяване на конкурс за 11 свободни щатни бройки, от които: 5 в наказателно отделение, 5 в гражданско и 1 в търговско отделение реши да изпрати писмо на Комисията по правни и институционални въпроси и на Комисията по атестирането и конкурсите, които в 2-седмичен срок да изготвят становище по изложените в него обстоятелства.

Копие от писмото от председателя на Апелативен съд-София ще бъде изпратено и на министъра на правосъдието за преценка относно необходимост за иницииране на промени в Закона за съдебната власт за разрешаване на повдигнатия въпрос.

Административният ръководител на Апелативен съд София обоснова необходимостта от предприемане на действия пред съответните органи за иницииране на законодателна промяна на чл. 107, ал.1 ЗСВ, като се възстанови стария текст с възможност съдии да бъдат командироване и на незаети щатни бройки. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд