Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура Кюстендил, наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка”

30 ноември 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура Кюстендил, наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка” за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т.4 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 14/2016 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд