Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Димитър Николов Захариев на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен

30 ноември 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Димитър Николов Захариев на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен.

С решение на ВСС по протокол №42/23.07.2015 г. Димитър Николов Захариев, временно е отстранен от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 230, ал. 2 от ЗСВ. Със ЗИД на ЗСВ, разпоредбата на ал. 2 е отменена. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд