Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

 1 декември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 година, с приложена финансова обосновка. Проектът на постановлението ще бъде изпратен на министъра на финансите.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.11.2016 г. е в размер на 25.5 млн. лв. При запазване на тази тенденция в края на 2016 г. неизпълнението на приходите ще възлиза на 30.6 млн. лв. Съгласно чл. 361, ал. 4 от ЗСВ неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е за сметка на неизползвани наличности от предходната година и допълнителна субсидия от централния бюджет.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд