Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Системата за електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на ВСС от магистратите гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление.

1 декември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши, че внедрената система за електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, разработена в изпълнение на § 33 от ПЗР на ЗИД ЗСВ ДВ, бр. 50 от 03.07.2012 г., като модул от Електронния портал на съдебната власт, осъществен по проект на ВСС по ОПАК, гарантира тайната на гласуването и свободно волеизявление.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд