Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за запознаване информацията за изпълнението на препоръките във връзка с изготвянето на 10-годишен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка

1 декември 2016 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за запознаване информацията за изпълнението на препоръките във връзка с изготвянето на 10-годишен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. Информацията е изготвена в отговор на писмо от Министерство на правосъдието, с което е поискана информация за изпълнението на конкретни препоръки, включени в докладите на ЕК по МСО от 2007 г. до сега.

Информацията е фокусирана и структурирана съобразно конкретните препоръки по години в областите – Реформа и функциониране на ВСС; ИВСС; Реформа на съдебната система; Прозрачни процедури за назначаване, основани на заслуги и почтеност; Етика и дисциплинарни производства; Разпределение на делата; Въвеждане на информационни технологии и решения за електронно правосъдие; Еднакво прилагане на закона; Наказателна политика и реформа на наказателно-процесуалния кодекс; Наказателни производства, наказателно преследване и отношения с разследващи агенции; Разследванията на корупция на високо ниво; Разследване и преследване на тежката организирана престъпност; Специализиране съдилища и прокуратури за организираната престъпност.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд