Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Експериментално електронно дистанционно гласуване

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС

ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 / 28.07.2016 г.)

ТЕХНИЧЕСКО УКАЗАНИЕ за тестовия избор

Прессъобщения: 03.11.2016 г., 04.11.2016 г., 10.11.2016 г., 14.11.2016 г., 16.11.2016 г.

Интервюта: Деница Вълкова, председател на Апелативен съд - Бургас, Янко Янев, председател на Апелативен съд - Велико Търново, Ванухи Аракелян, председателя на Апелативен съд-Варна, Ванухи Аракелян, председателя на Апелативен съд-Варна, Румен Георгиев, член на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, Магдалина Иванова, председател на Апелативен съд - Пловдив, Надя Пеловска, председател на Окръжен съд-Видин

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд