Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Месечни справки

КОМИСИЯ

"ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА" - Съдийска колегия

2019 година

Отчет 2019 КПЕ към СК

КОМИСИЯ

"ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА" - Съдийска колегия

2018 година

Отчет 2017 КПЕ към СК

КОМИСИЯ

„ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА” - Съдийска колегия

2017 година

01-02.2017-СК, 3-4.2017 - СК

КОМИСИЯ

„ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА” - Съдийска колегия

Отчет 2016 КПЕПК и КПЕ към СК

КОМИСИЯ

„ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА” - Съдийска колегия

2016 година

05.2016-СК, 06.2016-CK,07-08.2016-CK, 11-12.2016-СК

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд