Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възложи на ИВСС проверка на забавени наказателни производства в Софийския градски съд и в Софийския районен съд, както и за спазването на процесуалните срокове по тях в досъдебната фаза

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на основание чл. 30, ал. 5, т. 10 от Закона за съдебната власт на Инспектората към ВСС да извърши проверка във връзка с данни за незавършени повече от 2 години наказателни дела от общ характер, водени в Софийския градски съд и в Софийския районен съд. Проверката трябва да обхване и наказателните дела от общ характер, образувани и свършени в двата съда, по които е налице забавяне при изготвяне на мотивите. За същите дела ще бъде направена и проверка относно спазването на процесуалните срокове в досъдебната фаза.

         Решението бе взето по предложение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС във връзка с информация на Главния прокурор на Република България за забавени дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд