Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи реда за предлагане освобождаването на магистрат при навършване на пенсионна възраст

Съдийската колегия на Висшия съдебен реши Комисията по атестирането и конкурсите /КАК/ да внася предложения за освобождаване на магистрати на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт в едномесечен срок от навършване на пенсионна възраст 65 години. По този начин ще се уеднакви подходът и ще има ясен критерий  за определяне на датата на освобождаването от длъжност, поради навършване на 65-годишна възраст. Прилагането на правилото ще доведе до спазване на принципа за предвидимост и последователност по отношение момента на освобождаване на магистратите поради пенсиониране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд