Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи съдия Зоя Йорданова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт Зоя Йорданова Христова – съдия в Районен съд – Монтана, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“. Тя е наградена за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

         Предложението за поощрение е направено от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Монтана. В него се посочва, че съдия Христова има над 42 години общ юридически стаж, била е заместник-председател и председател на Районен съд – Монтана, съдия, съдия-изпълнител и юрисконсулт.

         Съдийската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (поради пенсиониране) Зоя Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Монтана, считано от 01.01.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд