Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не определи изпълняващ функциите на административен ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не прие предложението на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, да се определи Николай Дърмонски – съдия във Върховния касационен съд, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд. Членовете на Съдийската колегия намират, че е необходимо постът да бъде зает от съдия от състава на съда, тъй като той ще продължи и след избора на административен ръководител разглеждането на разпределените му дела, както и поради обстоятелството, че няма свободна длъжност, която да заеме външен кандидат.

Мандатът на настоящия административен ръководител – Даниела Росенова Иванова, изтича на 07.12.2016 г. Решението на Съдийската колегия на ВСС за провеждане на конкурс за длъжността е публикувано в „Държавен вестник“ на 11.11.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд