Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага одит в Софийския районен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага Пленумът на ВСС да възложи на дирекция „Вътрешен одит“ към Висшия съдебен съвет извършването на одит в Софийския районен съд. Тя трябва да провери  констатирани проблеми в работата на съда, свързани с текучеството в съдебната администрация и попълване на свободните щатни бройки, съобразно изискванията на Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд