Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатура за позиции в мисията на ЕС в Косово

Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Атанас Атанасов – съдия в Районен съд – Ямбол, за позиции в мисията на Европейския съюз в Косово /EULEX Kosovo/ - съдия в Специализираното отделение на Върховния съд, правен сътрудник към Върховния /Апелативния съд и съдия по наказателно право в Основния съд в Митровица.

Той кандидатства за вакантни позиции за командировани експерти по Трета заявка за 2016 г. за принос към Мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово. Крайният срок за кандидатстване пред Министерството на външните работи по тях е 06.12.2016 г. Кандидатите следва да са от структурите на държавната администрация на страните – членки.

При съпоставка на квалификацията на кандидата с изискванията за заемане на посочените от него три длъжности, както и с изискванията за подбор на кандидати за командировани национални експерти в генерални дирекции на Европейската комисия, одобрени от ВСС в предходни процедури, е констатирано, че съдия Атанасов отговаря на посочените изисквания.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд