Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Мирослава Тодорова – съдия в Софийския градски съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува съгласно чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт дисциплинарно производство срещу Мирослава Тодорова – съдия в Софийския градски съд, за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, в качеството й на съдия в СРС.

Предложение за това е направено от Инспектората към ВСС, предвид правомощията му по чл. 311, т. 2 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт Съдийската колегия на ВСС избра дисциплинарен състав Галина Карагьозова, Милка Итова и Мария Кузманова. За председател на състава, който е и докладчик по делото, бе определена на случаен принцип г-жа Итова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд