Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Вътрешни правила

Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, изменени с решение по протокол № 27/31.10.2019 г.

Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС.

Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд