Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Вътрешни правила

Правила за организацията и дейността на Комисиите по професионална етика в системата на прокуратурата на Р България.

Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия по професионална етика към Прокурорската колетия на ВСС - приети с решение на Комисията по протокол № 18/08.10.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд