Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допусна Розалин Трендафилов – заместник – окръжен прокурор на Хасково, до участие в избора за нов член на Съвета

Прокурорската колегия на ВСС допусна Розалин Петков Трендафилов – заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково, до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Той е завършил специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кандидатът има над 40 години юридически стаж и опит като дългогодишен административен ръководител в Районна прокуратура – Димитровград и в Окръжна прокуратура – Хасково.

Изборът на нов член на Висшия съдебен съвет ще се проведе на 14 и 21 януари 2017 г.

Обява за решението, с което Прокурорската колегия допуска кандидата до участие, ще бъде публикувана на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд