Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС актуализира избирателния списък на действащите прокурори във връзка с провеждане на избор на член на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира избирателния списък на действащите прокурори във връзка с предстоящото провеждане на избор на член на ВСС. Списъкът се допълва с двама, встъпили в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Плевен, а от него се заличава лице, загубило качеството прокурор след встъпването му в длъжност на административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан.

 Актуализираният списък ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд