Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи заместник – районен прокурор на Горна Оряховица

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трансформира една свободна щатна длъжност „прокурор“ по щата на Районна прокуратура – Горна Оряховица, в щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ . На основание чл. 168, ал. 3 от Закона за съдебната власт, бе назначен Николай Стоянов Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица, в длъжността „заместник на административния ръководител – заместник - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Горна Оряховица. Решението влиза в сила от деня на приемането му.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд