Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС утвърди Правила за акредитация на представители на медиите при отразяване на избора на нов член на Съвета

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Правила за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 14 и 21 януари 2017 г. За първи път при него ще бъде приложено електронно гласуване, което се очаква да повиши обществения интерес.

         Правото на представители на медиите да присъстват на всеки етап от изборния процес е регламентирано в чл. 30, ал. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

         Правилата за акредитация на журналисти от български и чужди медии, както и на журналисти на свободна практика определят реда за акредитиране, получаване на пропуск и съответен достъп до предстоящото Общо събрание на прокурорите и провеждането на избор. Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд