Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие Правила за избор на административни ръководители в прокуратурите

Прокурорската колегия на ВСС прие Правила за избор на административни ръководители в органите на прокуратурата по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от Закона за съдебната власт. Те уреждат как се открива процедурата, как се издигат кандидатури за административни ръководители, кой има право да бъде назначен като такъв, посочват се необходимите документи за кандидатстване, редът за публично оповестяване на документите, задължителните проверки на професионалните и нравствени качества на кандидатите, както и провежданото от членовете на Прокурорската колегия събеседване с тях.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд