Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви свободни длъжности за административни ръководители в прокуратурите

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви 7 свободни длъжности за административни ръководители в окръжни и районни прокуратури. Свободни са длъжностите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен и  на Окръжна прокуратура – Шумен, както и длъжностите „административен ръководител –районен прокурор“ на Районна прокуратура – Белоградчик, Районна прокуратура – Кула; Районна прокуратура – Тервел, Районна прокуратура – Трън; Районна прокуратура – Царево.

         Прокурорската колегия на ВСС откри на основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, съответно:

  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Разград – изтичащ мандат на 14.02.2017 г.;
  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив – изтичащ мандат на 15.02.2017 г.      

         Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС в срок от 30 дни от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Към предложението се прилагат необходимите по Закон документи.

         Решението на Прокурорската колегия на ВСС ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет страницата на Съвета.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд