Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за провеждане на избори на членове на Съвета от съдиите, прокурорите и следователите, съгласно предложения на Комисията по правни и институционални въпроси и на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“.

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС предложи допълнения относно съхранението хартиените бюлетините след проведения избор.

Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ предлага промени по отношение на реда и сроковете за допълване на избирателните списъци, според избрания от магистратите начин на гласуване; съкращаване на сроковете за въвеждане на информацията за избрания начин на гласуване в информационната система за управление на гласуването; за уеднаквяване на начина, по който се създават протоколите за резултатите от електронното дистанционно гласуване и от това с хартиени бюлетини.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд