Обява

Орган на съдебната власт

Входящ № /
Кандидат

Биография

Концепция /

Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати / недопуснати

Становища и въпроси/

Отговори

Становище КПЕ

Дата на събеседване

Постъпили жалби

Вх  

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 01/22.01.2020 г.

ДВ бр.9/31.01.2020 г.

Окръжна прокуратура - Пазарджик

Вх. № ВСС-2562/
27.02.2020 г.

Радослав Георгиев Бакърджиев - административен ръководител -
районен прокурор на
Районна прокуратура - Пазарджик

биография

публикувана на 28.02.2020 г.

концепция

публикувана на 28.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.02.2020 г.

Списък

публикуван на 13.01.2021 г.

въпроси

публикувани на 17.02.2021 г.

отговори

публикувани на 24.02.2021 г.

становище

публикувано на 17.02.2021 г.

 

24.02.2021 г.

 

 

Вх. № ВСС-2592/
28.02.2020 г.

Васил Малинов Малинов - административен ръководител -
окръжен прокурор на
Окръжна прокуратура - Пазарджик

биография

публикувана на 02.03.2020 г.

концепция

публикувана на 02.03.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.03.2020 г.

въпроси

публикувани на 17.02.2021 г.

отговори

публикувани на 22.02.2021 г.

становище

публикувано на 17.02.2021 г.

   

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решения по протокол  № 09/11.03.2020 г., № 15/29.04.2020 г. и № 17/20.05.2020 г.

ДВ бр.49/29.05.2020 г.

Окръжна прокуратура - Габрово

Вх. № ВСС-6083/
23.06.2020 г.

Жени Христова Шикова -
заместник на административния ръководител - заместник -
окръжен прокурор на
Окръжна прокуратура - Габрово

биография

публикувана на 25.06.2020 г.

концепция

публикувана на 25.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 21/07.07.2020 г., т. 1.1          

Вх. № ВСС-6255/
29.06.2020 г.

Милчо Иванов Генжов-
 прокурор в
Окръжна прокуратура - Габрово

биография

публикувана на 30.06.2020 г.

концепция

публикувана на 30.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.06.2020 г.

         
Районна прокуратура - Елин Пелин

Вх. № ВСС-6137/
24.06.2020 г.

Надя Емилова Николова - Цанкова -  прокурор в
Районна прокуратура - Елин Пелин

биография

публикувана на 25.06.2020 г.

концепция

публикувана на 25.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 21/07.07.2020 г., т. 1.2          

Вх. № ВСС-6217/
26.06.2020 г.

Цветан Христов Петков -  съдия в
Районен съд - Ботевград

биография

публикувана на 29.06.2020 г.

концепция

публикувана на 29.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 29.06.2020 г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 26/08.07.2020 г.

ДВ бр.63/17.07.2020 г.

Окръжна прокуратура - Монтана

Вх. № ВСС-0866/
07.08.2020 г.

Росен Петков Русинов -

 заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на ОП - Монтана, изпълняващ функциите "административен ръководител - окръжен прокурор" на ОП - Монтана

биография

публикувана на 10.08.2020 г.

концепция

публикувана на 10.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.08.2020 г.

Списък

публикуван на 13.01.2021 г.

въпроси

публикувани на 10.02.2021 г.

становище

публикувано на 12.02.2021 г.

17.02.2021 г.    

Вх. № ВСС-8381/
17.08.2020 г.

Миглена Кирилова Митрева - Тодорова -

 прокурор в РП - Монтана

биография

публикувана на 18.08.2020 г.

концепция

публикувана на 18.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 18.08.2020 г.

въпроси

публикувани на 10.02.2021 г.

отговори

публикувани на 12.02.2021 г.

становище

публикувано на 12.02.2021 г.

   
Районна прокуратура - Своге

Вх. № ВСС-7706/
29.07.2020 г.

Николай Кръстев Георгиев -
 прокурор в

Районна прокуратура - Ботевград

биография

публикувана на 31.07.2020 г.

концепция

публикувана на 31.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 31.07.2020 г.

Списък

публикуван на 23.02.2021 г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 29/29.07.2020 г.

ДВ бр.70/07.08.2020 г.

Районна прокуратура - Хасково

Вх. № ВСС-9161/
08.09.2020 г.

Румен Валентинов Сираков - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Хасково

биография

публикувана на 08.09.2020 г.

концепция

публикувана на 08.09.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.09.2020 г.

Списък

публикуван на 23.02.2021 г.

         

Вх. № ВСС-9185/
08.09.2020 г.

Мария Михайлова Кирилова- административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Свиленград

биография

публикувана на 09.09.2020 г.

концепция

публикувана на 09.09.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.09.2020 г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 31/16.09.2020 г.

ДВ бр.83/25.09.2020 г.

 

Специализираната прокуратура

Вх. № ВСС-11040/
23.10.2020 г.

Валентина Иванчева Маджарова -
  заместник на административния ръководител на
Специализираната прокуратура,
 изпълняващ функциите "административен ръководител"  на Специализираната прокуратура

биография

публикувана на 26.10.2020 г.

концепция

публикувана на 26.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.10.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 31/03.11.2020 г., т. 2.1          
Районна прокуратура - Велико Търново

Вх. № ВСС-11041/
23.10.2020 г.

Тихомир Георгиев Шабов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Велико Търново

биография

публикувана на 26.10.2020 г.

концепция

публикувана на 26.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.10.2020 г.

Списък

публикуван на 23.02.2021 г.

         
Районна прокуратура - Враца

Вх. № ВСС-11037/
23.10.2020 г.

Камен Иванов Каменов -
заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на РП - Враца,
изпълняващ функциите "административен ръководител - районен прокурор" на РП - Враца

биография

публикувана на 26.10.2020 г.

концепция

публикувана на 26.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.10.2020 г.

Списък

публикуван на 23.02.2021 г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 35/07.10.2020 г.

ДВ бр.89/16.10.2020 г.

Районна прокуратура - Кърджали

Вх. № ВСС-11575/
06.11.2020 г.

Гергана Петрова Колева -
и.ф. административен ръководител - районен прокурор на 
Районна прокуратура - Кърджали

биография

публикувана на 10.11.2020 г.

концепция

публикувана на 10.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.11.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 34/24.11.2020 г., т. 2.2          

Вх. № ВСС-11836/
13.11.2020 г.

Петър Найденов Петров-
прокурор в 
Районна прокуратура - Харманли

биография

публикувана на 16.11.2020 г.

концепция

публикувана на 16.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.11.2020 г.

         
Районна прокуратура - Пирдоп

Вх. № ВСС-11730/
11.11.2020 г.

Иван Николов Иванов -
 прокурор в

Районна прокуратура - Пирдоп

биография

публикувана на 11.11.2020 г.

концепция

публикувана на 11.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 34/24.11.2020 г., т. 2.2          
Районна прокуратура - Разград

Вх. № ВСС-11801/
12.11.2020 г.

Иван Костов Иванов -
 прокурор в

Районна прокуратура - Разград

биография

публикувана на 13.11.2020 г.

концепция

публикувана на 13.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.11.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 34/24.11.2020 г., т. 2.3          

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 36/14.10.2020 г.

ДВ бр.91/23.10.2020 г.

Районна прокуратура - Сливен

Вх. № ВСС-11982/
19.11.2020 г.

Александър Александров Добрев -
 прокурор в

Районна прокуратура - Сливен

биография

публикувана на 20.11.2020 г.

концепция

публикувана на 20.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.11.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 35/01.12.2020 г., т. 3.2          

Вх. № ВСС-12082/
20.11.2020 г.

Иван Калчев Иванов-
и.ф. административен ръководител - районен прокурор на 
Районна прокуратура - Сливен

биография

публикувана на 23.11.2020 г.

концепция

публикувана на 23.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.11.2020 г.

         

Вх. № ВСС-12127/
23.11.2020 г.

Катя Стоянова Колева -
 прокурор в

Районна прокуратура - Сливен

биография

публикувана на 24.11.2020 г.

концепция

публикувана на 24.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 24.11.2020 г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 38/28.10.2020 г.

ДВ бр.95/06.11.2020 г.

Районна прокуратура - Стара Загора

Вх. № ВСС-12519/
02.12.2020 г.

Таня Цветанова Димитрова-
и.ф. административен ръководител - районен прокурор на 
Районна прокуратура - Казанлък

биография

публикувана на 02.12.2020 г.

концепция

публикувана на 02.12.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.12.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 37/15.12.2020 г., т. 4.          

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 45/16.12.2020 г.

ДВ бр.1/05.01.2021 г.

Окръжна прокуратура - Плевен

Вх. № ВСС-812/
19.01.2021 г.

Владимир Валентинов Николов -
 прокурор в

Районна прокуратура - Плевен

биография

публикувана на 20.01.2021 г.

концепция

публикувана на 20.01.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.01.2021 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 05/09.02.2021 г., т. 2.1          

Вх. № ВСС-954/
21.01.2021 г.

Диана Кирилова Мицканова -
 прокурор в

Специализираната прокуратура

биография

публикувана на 22.01.2021 г.

концепция

публикувана на 22.01.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 22.01.2021 г.

         
Районна прокуратура - Шумен

Вх. № ВСС-1497/
03.02.2021г.

Любомир Манолов Георгиев-
и.ф. административен ръководител - районен прокурор на 
Районна прокуратура - Разград

биография

публикувана на 05.02.2021 г.

концепция

публикувана на 05.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.02.2021 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 05/09.02.2021 г., т. 2.2          
Районна прокуратура - Етрополе

Вх. № ВСС-1084/
25.01.2021г.

Христо Ценов Христов-
 административен ръководител - районен прокурор на 
Районна прокуратура - Етрополе

биография

публикувана на 25.01.2021 г.

концепция

публикувана на 25.01.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.01.2021 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 05/09.02.2021 г., т. 2.3          
Районна прокуратура - Кюстендил

Вх. № ВСС-1563/
04.02.2021г.

Албена Йорданова Разсолкова -
заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на РП - Кюстендил

 

биография

публикувана на 05.02.2021 г.

концепция

публикувана на 05.02.2021 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 05.02.2021 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 05/09.02.2021 г., т. 2.4          

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 06/17.02.2021 г.

ДВ бр.17/26.02.2021 г.

Районна прокуратура - Габрово                  

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд