Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Иван Генчев – следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Пловдив

14 декември 2016 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Иван Генчев Генчев – следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Пловдив, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т.1 и т.2, пр. 2 от Закона за съдебната власт. Производството е образувано на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ и съгласно предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Пловдив.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Прокурорската колегия определи тричленен дисциплинарен състав, както следва: Васил Петров, Незабравка Стоева и Михаил Кожарев.

Съставът ще се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1окт ЗСВ на Иван Генчев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд