Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Веска Тенева – прокурор в РП-Ямбол

14 декември 2016 г.

На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власти и съгласно предложение на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Веска Василева Тенева – прокурор в Районна прокуратура-Ямбол. Производството е образувано за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ колегията определи тричленен дисциплинарен състав, както следва: Елка Атанасова, Ясен Тодоров и Румен Боев. Съставът ще се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на Веска Тенева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд