Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Кръстьо Кръстев - следовател в Окръжна прокуратура-Хасково, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

14 декември 2016 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Кръстьо Петров Кръстев и го освободи от заеманата длъжност „следовател – завеждащ окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура-Хасково“, считано от 2 януари 2017 г.

По предложение на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП-Хасково, колегията поощри Кръстьо Кръстев с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на  служебните задължения и високи нравствени качества през над 37 години юридически стаж в прокуратурата и следствието.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд