Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Маргарита Георгиева  - зам.-окръжен прокурор на ОП -Шумен за и.ф. окръжен прокурор на ОП-Шумен

14 декември 2016 г.

На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Маргарита Георгиева Георгиева  - зам.-административен ръководител – зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Шумен за изпълняващ функциите на „административен ръководител – окръжен прокурор“ на ОП-Шумен,  до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия отмени решение по протокол №11/20.07.2016 г. т. 8, което за и.ф. „административен ръководител – окръжен прокурор“ на ОП-Шумен, считано от 21.07.2016 г. е определен Димитър Йорданов Димов - зам.-административен ръководител – зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Шумен.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд