Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС ще проведе редовно заседание на 16.12.2016 г.

Гражданският съвет към ВСС ще проведе редовно заседание на 16.12.2016г., петък, от 9.30 ч. в зала „Пресцентър” в сградата на ВСС.

Гражданският съвет ще обсъди прилагането на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 приета с решение на ВСС през 2015 г. По темата, за участие в заседанието са поканени лицата отговарящи за публичната комуникация във ВКС, ВАС, ПРБ, ИВСС и НИП.

Предстои обсъждане по изпълнение на ангажиментите на Гражданския съвет към ВСС по Мярка 6.4.2 по Специфична цел 4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съгласно Акт 056/08.07.2016 г. на ГС към ВСС. Мярката предвижда изготвяне на Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт.

По предложение на Института за пазарна икономика ще бъде разгледан проект за процедура за участие на членовете на Гражданския съвет към ВСС в заседания на комисиите към колегиите и Пленума на ВСС.

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет кани на своето заседание представители на всички медии, които проявяват интерес по темите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд