Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отхвърли като неоснователно възражение и предложение за прегласуване на становището в доклада за извършена проверка в Районен съд – Благоевград

15 декември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет с 16 гласа „за“  прие, че възражението на съдия Екатерина Николова и съдия Владимир Пензов е неоснователно и отклони предложението за прегласуване на становището по т. 1 и т. 2 в доклада за извършената проверка в Районен съд гр. Благоевград,  прието с решение на Пленума на ВСС по т. 24 от протокол №28/20.10.2016 г.на Проверката е извършена, основание решение по т. 16 от протокол №26/23.06.2016 г. на Пленума на ВСС. Проверката е обхванала всички факти и обстоятелства представени в сигнала от и.ф. председателя на Районен съд - Благоевград, становището от съдия Николова – бивш административен ръководител на съда, представено след запознаването й със съдържанието на сигнала, при започване на проверката и становище предоставено от съдебен служител в съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд