Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди решението на Гражданския съвет, с което Асоциация на държавните съдебни изпълнители” е приета за нов член

15 декември 2016 година

Пленумът на ВСС утвърди решение на Гражданския съвет към ВСС по протокол №32/18.11.2016 г. , с което „Асоциация на държавните съдебни изпълнители” е приета за нов за член на Гражданския съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд