Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС единодушно реши да бъде създадена работна група, която да идентифицира и предложи мерки за преодоляване на проблемите в електронните системи за администриране на съдебните дела и измерване натовареността на съдиите в СРС

15 декември 2016 година

Пленумът на ВСС единодушно реши да възложи на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ и на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия да формират работна група от експерти, която да посочи проблемите в електронните системи за управление на делата, за случайно разпределение на делата и системата за измерване на натовареността на съдиите в Софийски районен съд в срок до 21.01.2017 г., като предложат  мерки за тяхното подобряване. Предложението бе направено от Съдийската колегия на ВСС в изпълнение на решение по протокол №28/13.12.2016 г. във връзка с приетите мерки в резултат на проведената на 09.12.2016 г. среща с председателя, съдии и съдебни служители от Софийски районен съд и набелязаните проблеми.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд