Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС смени представителите си в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”

15 декември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад относно участието на представители на ВСС в заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” проведено на 12.12.2016 г. В доклада е посочено, че ВСС следва да подготви доклад с конкретни предложения, действия и срокове, който да бъде представен и обсъден с представители на УО на ОПДУ през месец януари 2017 г. с цел определяне на конкретните проектни действия, които ще бъдат финансирани от ОПДУ през 2017 г.

Пленумът на ВСС прие оставките на Соня Найденова и Румен Георгиев, представители съответно на Съдийската и Прокурорската колегии, които с решение на Пленума на ВСС по протокол №45/8.12.2016 г. бяха определени за представители на ВСС в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“.

Пленумът на ВСС избра Милка Итова - член на Съдийската колегия и Елка Атанасова - член на Прокурорската колегия за свои представители в Комитета за наблюдение на ОПДУ. 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд