Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС актуализира статистическите отчети за дейността на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие актуализирани статистически отчетни форми за дейността на съдилищата, допълнени с Приложение 2 за първа инстанция по наказателните, гражданските и търговските дела. Това се прави в синхрон с актуализирането на статистическите кодове на делата.

Колегията указа на председателите на административните, апелативните, специализираните, военните, окръжните и районните съдилища да предприемат необходимото, за да представят статистическите отчети за дейността на съответния съд за 2016 г. в срок до 28 февруари 2017 г.

Статистическите отчетни форми ще бъдат публикувани в подраздел „Статистически форми за отчет“ в раздел „Съдебната статистика, регистри“ на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд