Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи за месец януари 2017 г. дисциплинарното дело срещу съдия Мариян Марков

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие днес медицински документи относно здравословното състояние на Мариян Марков – съдия в Софийския градски съд. Решено бе дисциплинарното дело срещу него да бъде насрочено за разглеждане в заседанието на Колегията на 17 януари 2017 г., а като резервна  дата – на 31 януари 2017 година.

         Днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Доклад от Комисията „Професионална етика“ за движението на преписка, образувана по заявление от съдия Марков, с което уведомява, че от 21.10.2016 г. той е член на политическа партия „Движение Напред България“. С него той е поискал да бъде установено наличието на предпоставките за освобождаването му от заеманата длъжност „съдия“ по чл. 165, ал. 3 вр. ал. 1, т. 7 вр.  чл. 195, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт поради несъвместимост. С Доклада се установяват затрудненията на Комисията „Професионална етика“ да констатира тези обстоятелства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд