Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възложи на Комисия „Съдебна администрация“ да анализира необходимостта от създаване на Правилник за администрацията на административните съдилища

Съдийската колегия на ВСС възложи на Комисията „Съдебна администрация“ да извърши анализ на необходимостта от изменение на Правилника за администрацията в съдилищата, предвид спецификата на администрацията на административните съдилища. Тя трябва да отчете спецификите на административния процес, които не се съобразяват в Правилника за администрацията в съдилищата, регламентиращ структурата на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата, длъжностното разписание и типовите длъжностни характеристики на съдебните служители. В него липсват спецификите на административния процес, в това число длъжностни характеристики на служителите, бланки и формуляри, функционални задължения на служителите.  

Същевременно тази година Върховният административен съд и 28-те административни съдилища в България внедриха Единна деловодна информационна система, като в хода на внедряването са установени големи различия в работата на администрацията на административните съдилища.

Единната деловодна информационна система в 29-те административни съдилища в страната предполага общ модел за въвеждане на данните и тяхното централизирано съхранение, единен стил на работа, правила за публикуване на дела, обмен на данни и защита на информацията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд