Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разгледа писма от председатели на 12 районни съдилища и от 376 магистрати и съдебни служители от Софийския районен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди две писма, свързани с работата на районните съдилища.

Дванадесет председатели на районни съдилища в страната предоставят писмен анализ на натовареността и ефективността на работата в тези органи на съдебната власт.  Председателите на районните съдилища в Пловдив, Плевен, Габрово, Перник, Враца, Благоевград, Царево, Средец, Бургас, Пазарджик, Стара Загора и Варна сравняват данните за тяхната работа и дават конкретни предложения по отношение на събираната от ВСС информация за разглежданите дела и във връзка с критериите за оценка на натовареността.

         В писмото от съдии, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители в Софийския районен съд се настоява да бъде отчетена спецификата и свръхнатовареността на работата в този орган на съдебната власт, да се приемат мерки за спиране на текучеството на кадри, преразглеждане на законодателството в областта на заповедното производство, подсъдност, електронно призоваване и други. Магистрати и представители на администрацията на СРС призовават да се остави настоящото ръководство на съда да довърши започнатите промени.

         Съдийската колегия реши двете писма да бъдат изпратени на комисиите към нея за обсъждане и предлагане на мерки.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд