Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На сайта на ВСС са публикувани Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в ОСВ, както и Наредбите по чл. 209б от ЗСВ

 

На сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Обществени консултации“, са публикувани Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд и Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници - http://www.vss.justice.bg/page/view/3982.

Срокът за предоставяне на становища е 30 дни от публикуване на проекта на електронни пощи с адрес, както следва: за Наредбата за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт - naredba.konkursi@vss.justice.bg; за Наредбата по чл. 209б от ЗСВ за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд- atestirane.sadii@vss.justice.bg; за  Наредбата по чл. 209б от ЗСВ за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници - atestirane.prokurori@vss.justice.bg.

Наредбите са публикувани за обществени консултации на 22.12.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд