Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС, освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Владимир Атанасов Пензов – съдия в Районен съд – Благоевград от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател”. Предложението е направ

10 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС, освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Владимир Атанасов Пензов – съдия в Районен съд – Благоевград от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател”. Предложението е направено от Вера Коева, административен ръководител – председател на Районен съд – Благоевград.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд