Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи от екипа от заместниците на председателя на СРС

10 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Райна Петрова Мартинова, Силвана Иванова Гълъбова, Албена Марчева Ботева и Стоян Тодоров Михов от заеманите длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийския районен съд, считано от 01.02.2017 г.

Магистратите са депозирали във ВСС обща молба за оставка на 12.12.2016 г., като сред мотивите са посочили подадената оставка от председателя на СРС Методи Лалов и произтичащия професионален и морален дълг да се оттеглят от заеманите длъжности като част от неговия екип.

Съдийската колегия освободи и Калина Кръстева Анастасова от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийския районен съд, считано от датата на вземане на решението. Към настоящия момент съдия Анастасова е командирована в Софийския градски съд. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд