Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще предложи на Пленума на ВСС да разкрие щатни длъжности за „младши прокурори”, както и за първи път щатни длъжности за „младши следователи”

11 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, съобразно промените в ЗСВ за първи път през календарната 2017 година планира 19 длъжности за „младши следователи”.

Колегията ще предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати свободни щатни длъжности „прокурор” и  „следовател” и съответно да разкрие щатни длъжности за „младши прокурор” и „младши следовател” съобразно планираните длъжности, считано от датата на вземане на решението.

Предлага се Пленумът на ВСС да разкрие 2 щатни длъжности за „младши прокурори” в Районна прокуратура - Разград и Районна прокуратура -Разлог, след съкращаване на две свободни щатни длъжности „прокурор” в Районна прокуратура - Радомир и Районна прокуратура - Разлог, считано от датата на вземане на решението.

Планираните 19 щатни длъжности за „младши следователи” ще бъдат осигурени чрез съкращаване на свободни щатни длъжности „следовател” и преразпределението им по щата на следствените отдели при окръжните прокуратури. Планира се щатна длъжност „младши следовател” да бъде разкрита в следствените отдели при окръжните прокуратури, както следва: 5 щ. бр. в СГП, по 2 щ. бр. в Благоевград, Бургас, Велико Търново и Варна и по една в Монтана, Перник, Пловдив, Кърджали, Разград и Русе.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд